Senato

Anasayfa » Senato
Senato Üyeleri Senato Karaları Senato Gündemi Yön.Kurulu Üyeleri Yön. Kurulu Kararları Yön. Kurulu Gündemi

Senato Hakkında Bilgiler

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşmaktadır. Senato, her akademik yıl başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanmaktadır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırmaktadır. Senato, üniversitenin akademik organı olup şu görevleri yürütmektedir:
Üniversitenin eğitim-öğretim , bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
Üniversitenin bütününü ilgilesezndiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.s
Rektörün onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Öğrenci Destek Hattı