Hukuk Müşavirliği

Anasayfa » Hukuk Müşavirliği

Av. Nuri ARSLAN
Hukuk Müşaviri (Tedviren)


Hukuk Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır;

  1. Adli ve idari yargıda, icra mercileri ve hakemler nezdinde vekil sıfatıyla Rektörlüğü doğrudan temsil etmek,
  2. Üniversite hizmetleri kapsamında Rektörlük Makamından ve diğer birimlerden Rektörlük delaleti ile sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuç doğurabilecek işlemler hakkında görüş ve danışmanlık hizmeti vermek,
  3. Rektörlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

ç) Rektörlüğün amaçlarını stratejik plan çerçevesinde hedefleri gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun ilerlemeyi temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Rektörlük Makamına sunmak,

  1. Rektörlük tarafından hazırlanan veya Rektörlüğe bağlı birimlerce gönderilen yönetmelik veya yönerge tasarılarını inceleyerek görüş bildirmek,
  2. Hukuk Müşavirliği internet sitesini güncel mevzuata göre düzenlemek ve güncellemek,
  3. Diğer kanunlarla ve Rektörlükçe görev çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.
Öğrenci Destek Hattı