Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Anasayfa » Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmenliğinin ilgili maddelerine göre profesör ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir…

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doktor öğretim üyeleri için 4 takım dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, Profesör kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne başvuru yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Öz geçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarında profesörler 6 takım; doktor öğretim üyesi başvuru için 4 takım dosya

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

4. 2 adet fotoğraf

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi

6. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı sureti

7. Halen çalışanlar veya daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

Başvuru Süreci

1. Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2. Doktora ve doçent unvanı yurt dışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

3. Profesör kadrosuna başvuran adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

4. İlanımıza http://samsun.edu.tr ve http://www.omu.edu.tr adresinden ulaşabilirler.

5. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

6. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

UZEM Binası 3.Kat

Atakum/SAMSUN

 

Öğrenci Destek Hattı