Kurumsal İletişim Ofisi

Anasayfa » Kurumsal İletişim Ofisi

Görevleri:
• Kurumun amaç ve etkinliklerinin tanıtımını sağlamak,
• Kitle iletişim araçlarında yer alan, üniversite ile ilgili haberlerin takibini ve tespitini yapmak
• Kurumun görsel ve yazılı basınla olan ilişkilerini düzenlemek, kurumun etkinliklerinin, faaliyet ve hizmetlerinin basın bülteni, toplantı ve başka araçlarla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Konuyla ilgili fotoğraf ve görüntüleri medya organlarına dağıtmak
• Kamuoyundan kuruma yansıyan şikayet ve görüşleri ilgili mercilere iletmek tespit, takip ederek kamuoyunu bilgilendirmek
• Kurumun tanıtımı amacıyla çeşitli materyaller hazırlatıp dağıtılmasını sağlamak
• Üniversite ile ilgili haberlerin web sayfasında yayınlanmasını sağlamak
• Rektörlük Makamının talimatları doğrultusunda brifing ve basın toplantıları düzenlemek bu amaçla gerekli organizasyonu sağlamak
• Kurum ve kuruluşların Üniversite ile ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak
• Birimin yazışmalarını takip etmek ve yapmak ve büro hizmetleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,
• Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek değişiklikleri takip etmek,
• Basın yayın organlarında yer alan kurumla ilgili haberlerle ilgili kupür, resim, slayt, kaset ve elektronik her türlü veriyi temin ederek niteliklerine göre sınıflandırmak ve arşivlemek,
• Üniversitenin hizmet ve faaliyetlerini video ve fotoğraflarla tespit etmek, kullanım amaçlarına göre tasnif ve arşivlemek,
• Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek
• Kurumsal internet sayfasını ve kurumsal sosyal medya hesaplarını takip etmek, etkin kullanılmasını sağlamak
• Birimin çalışmalarını düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, Rektörlüğün onayına sunmak,
• Rektörlük Makamı tarafından onaylanan yıllık çalışma programının uygulanmasına yönelik tedbirleri almak,
• Rektörlükçe verilecek diğer tüm medya işlerini yürütmek

Öğrenci Destek Hattı