Tanıtım

Biyomedikal mühendisliği, karmaşık bir sistem olan insan vücudunun bileşenlerinin yapılarını, çalışma biçimlerini ve etkileşimlerini anlamak ve işlevsel bozukluklarını belirleyip gidermek için, mühendislik prensiplerini tıp ve biyoloji alanlarına uygulayarak sağlık sektörü için tanı, tedavi ve yenileme amaçlı cihaz ve çözümler üreten disiplinler arası bir mühendislik alanıdır.  Biyomedikal mühendisliği başta elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, kimya mühendisliği, malzeme bilimi ve teknolojisi, fizik, kimya, biyoloji ve moleküler biyoloji olmak üzere bir çok bilimsel alandan beslenmektedir.

Biyomedikal mühendisliğinin uygulamalarına örnek olarak; teşhis amacıyla kullanılan tıbbi görüntüleme sistemleri ve yazılımlarının geliştirilmesi, biyomedikal malzemelerin ve implantların üretimi, cerrahi robotlar gibi sistemlerin tasarımı ve üretimi, kemik ve damar protezleri, kalp kapakları gibi uzuv ve organların işlevlerini geçici veya sürekli olarak devralan cihazların tasarımı ve üretimi verilebilir.

Biyomedikal mühendisliği lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, devlet ve özel sektör bünyesindeki hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında, üniversitelerde, tıp araştırma merkezlerinde, tıbbi cihaz ve malzeme üreten, satan ve satış sonrası destek veren kuruluşlarda, ilaç sektöründe, sağlık kuruluşlarının bilgi-işlem birimlerinde çalışarak doğrudan iş yaşamına atılabilecekleri gibi, tercih ederlerse, biyomedikal, biyomalzeme, biyoinformatik, biyomekanik, medikal fizik, genetik mühendisliği, doku mühendisliği gibi ilgili alanlarda lisansüstü öğrenime devam ederek akademik kariyerlerini planlayabilirler.

23 Mayıs 2019
625 kez görüntülendi
Öğrenci Destek Hattı