REKTÖRDEN…

Anasayfa » REKTÖRDEN…


Üniversite kurma fikri, üniversitenin kurulacağı bölge halkı tarafından, şehrin gelişmesine ve kalkınmasına fayda sağlayacak yeni bir kapı veya kaynak olarak görülmektedir. Zira üniversiteler sadece bilimsel bilginin üretildiği merkezler değil, aynı zamanda bulundukları bölgenin gelişip kalkınmasında da önemli rol oynarlar. Ancak bunun için her alanda olduğu gibi yükseköğrenimde de sınırlı kaynakların planlı, verimli ve sürdürülebilir kullanılması şarttır.

Yeni kurulan Samsun Üniversitesi için, bünyesinde çeşitli bilim alanlarından fakültelerin olduğu bir üniversite modeli öngörülmemektedir. Samsun Üniversitesi’nin, kırk yılı aşkın geçmişi bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ni tekrar eden değil, olabildiğince bütünleyen akademik birimlerin yer aldığı özelleştirilmiş bir şekilde yapılandırılması tüm paydaşlar ve kamu kaynağının etkin kullanımı bakımından önem arz etmektedir.

Türkiye yükseköğretiminin yeniden yapılandırılmasının tartışıldığı günümüzde, önemli fikir ve görüş ve tavsiyelerin de gündemde olduğu gözlenmektedir. Nitekim 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuşan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 10 üniversitenin araştırma üniversitesi olarak belirlediğini duyurmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı nezdinde üniversite rektörlerine önemli tavsiyelerde bulunmuştur. Üniversitelerimizin uluslararası, bilhassa İslam ülkeleri ile olan iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak programlar yapılandırılması, yine bu açılış konuşmasındaki tavsiyeler arasındadır. Bu tavsiyeler doğrultusunda, üniversitemizin, daha kuruluş aşamasında bir araştırma üniversitesi olarak yapılandırılmasına çalışılacaktır. Ayrıca böyle bir planlamanın, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde, “Geçtiğimiz yıl yüksek öğretim sisteminde kaliteyi yükseltmenin yollarından birinin misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma olduğunu ifade etmiştim.” şeklinde beyanları dikkate alındığında, yeni kurulan Samsun Üniversitesi’nin baştan bir misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma hedefiyle şekillendirilmesi, Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla da uygunluk arz edecektir.

Üniversitemiz, bünyesinde yer alan ve yeni yapılandırılacak olan fakülteler aynı zamanda ihtisaslaşma ve araştırmayı gerektiren ve bu özellikleriyle sadece bölgesine değil, tüm ülkeye hizmet edecek bir yapıya sahip olacaktır. Bu türlü yapılanmanın özelleştirilmiş üniversitelerin yaygınlaştırılması adına da oldukça yararlı bir girişim olacağı düşünülmektedir.

Samsun Üniversitesi’nin, 09.05.2018 tarih ve 7141 sayılı kanun ile kurulan ve 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ek 185 maddesi ile 5 fakülte (Mühendislik Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi), 2 Yüksekokul (Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu ve Kavak Meslek Yüksekokulu) ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden oluşmasına karar verilmiştir.

6 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurucu rektörü olarak atandığım Samsun Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden kendisine devredilen Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Kavak Meslek Yüksekokullarındaki aktif olarak eğitim-öğretim vermekte olup Üniversitemizin, vizyon ve misyonu doğrultusunda akademik ve idari yapılanmasını güçlü ve kararlı biçimde tamamlayarak, planlanan yeni bölüm ve programları hayata geçirecek ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren, ilklerin kenti olan “Şehri Samsun’un” yükselen değeri olacaktır. Zira Samsun Üniversitesi olarak vizyonumuz; araştırma, girişimcilik, inovatif düşünce ve yaratıcılıkla ülke sorunlarına çözüm üretmeyi ön planda tutan dinamik eğitim-öğretim modeliyle ulusal ve küresel ölçekte katma değer yaratan bir üniversite olmaktır.

Saygı ve muhabbetlerimle…

Prof. Dr. Mahmut AYDIN
Rektör

Öğrenci Destek Hattı