Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Anasayfa » Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Kadir CENG
Döner Sermaye İşletme Müdürü
E-posta: [email protected]

28.02.2019 tarih ve 30700 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile kurulmuş olan Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 11.03.2019 tarih ve 2019-28 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile faaliyetlerine başlamıştır.

Kuruluş amacımız İşletmemizin idari ve mali işlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Ayrıca Müdürlüğümüz birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanarak, her türlü mali destek hizmetinin verilmesini sağlamaktadır.

İşletmemizin faaliyet alanları;

  1.  Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak; seminer, konferans, eğitim programları düzenlemek, kurslar açmak.
  2.  Plan fizibilite çalışması, ölçme, analiz, deney, model denemeleri, muayene, tetkik kontrol, kalite kontrolü, standartlara uygunluk tahkiki, ekspertiz, ölçü ayarı, bilgi işlem hizmetleri, iş değerlendirmesi ve organizasyonu, danışmanlık, teknik bakım ve onarım yapmak, bunlara ilişkin rapor hazırlamak.
  3.  Faaliyet alanlarına uygun araştırma ve uygulama yapmak; bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak.
  4.  Havacılık ve uzay alanında her türlü bakım, onarım, genel havacılık, eğitim amaçlı hava taşımacılığı ile bunlara ilişkin işleri yapmak.
  5. Denizcilik alanında her türlü bakım, onarım, denizcilik ile ilgili eğitim ve bunlara ilişkin işleri yapmak.
  6. Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayın işlerini yapmak.
  7.  Mevcut fiziksel kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere yukarıdaki fıkralarda sayılanlar dışında her türlü iş, hizmet ve mal üretiminde bulunmak ve Rektörün izni alınmak koşuluyla üretilen iş, hizmet ve malları pazarlamak ve satmak, satış yerleri açmak ve işletmektir.

 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Eğitimi Organizasyonu

Uçuş eğitimi organizasyonumuzda PPL (Hususi Pilot Lisansı), NR (Gece Yetkisi), CPL (Ticari Pilot Lisansı), IR (Aletli Uçuş), ME (Çok Motor), FI (Uçuş Öğretmenliği) eğitimleri verilmektedir.

Ayrıca işletmemiz SHY-145 Bakım Kuruluşu Onayına sahiptir.

Detaylı bilgi için tıklayınız 

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı           : Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Banka Adı           : Ziraat Bankası

Şube Adı             : 19 Mayıs Üniversitesi / Samsun Şubesi

Şube Kodu          : 1479

Hesap No            : 1479889133375001

IBAN                     : TR96 0001 0014 7988 9133 3750 01

 

FATURA BİLGİLERİ

Kurum Adı          : Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Adres                   : Ballıca Kampüsü Tekel Cad. No:2 19 Mayıs / SAMSUN

Vergi Dairesi     : 19 Mayıs Vergi Dairesi

Vergi Kimlik No : 742 074 7679

Öğrenci Destek Hattı