Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Anasayfa » Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

  1. a) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  2. b) Temizlik,aydınlatma,ısıtma,bakım,onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
  3. c) Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,
  4. d) Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,
  5. e) Verilecek benzeri görevleri yapmak.
Öğrenci Destek Hattı