Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Anasayfa » Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Mustafa ÇETİN
Bilgi İşlem Daire Başkanı (Tedviren)


Bilgi İşlem Merkezi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

  1.  Eğitim ve araştırmada her türlü bilgiyi derlemek, değerlendirmek, kayıtlarını tutmak ve yayınlanmasını sağlamak,
  2.  Gerekli yayın ve dökümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde hizmete sunmak,
  3.  Bütçe ve yatırımların; fakülte, yüksekokul, enstitü, bölüm, anabilim dalları itibarıyla öğretim elemanları ve öğrencilerin dağılımının; üniversitelerin fiziki imkan ve kaynaklarının kayıtlarını tutmak,
  4. Başkanlıkça verilecek diğer bilgi işlem hizmetlerini yapmak.
Öğrenci Destek Hattı